11/01/22

Informerende ronde gemeenteraad

Amersfoort werkt samen met inwoners en ondernemers aan een CO2-neutrale stad. Dat betekent dat alle energie straks duurzaam zal worden opgewekt met wind, zon en andere schone energiebronnen, zoals warmte uit afval- en oppervlaktewater. Aardwarmte (geothermie) wordt in de Transitievisie Warmte een belangrijke rol toegedicht om van het aardgas af te gaan. De gemeenteraad hoort hiervan graag de stand van zaken.

Faciliteren geothermie
Het college onderzoekt momenteel de haalbaarheid van deze bron en welke positie de gemeente daarin zou moeten kiezen om geothermie voor Amersfoort mogelijk te maken.

Maatschappelijke meerwaarde
Onder meer Energiebeheer Nederland (EBN) en transitieregisseur Martin Klapwijk lichten vanuit wetenschappelijk perspectief de maatschappelijke meerwaardes toe, hoe het proces eruit ziet, wat de uitkomsten zijn de van de potentiestudie van de provincie en wat de stand van zaken is ten aanzien van proefboringen. En niet in de laatste plaats: welke voorwaarden en faciliteiten – zoals een warmtenet – zijn er nodig zijn om aardwarmte beschikbaar te maken.