Eemwarmte is dit aardwarmte-project met Tullip Energy Exploration & Development gestart. Samen met EBN zijn zij voornemens om straks de belangrijkste aandeelhouders in dit consortium voor Aardwarmte in Amersfoort te worden.

Eemwarmte

Eemwarmte is als bedrijf actief in de energiesector. Samen met Warmtebedrijf Amersfoort en partners werkt zij aan de verduurzaming van de energievoorziening in Amersfoort. Nieuwe energie, voor een nieuwe generatie. Zij doen dit door Duurzame Energie Installaties (DEI) te ontwikkelen en te exploiteren.

Tullip Energy Exploration & Development

Partner in dit project is Tullip Energy Exploration & Development. Tullip Energy is als operator verantwoordelijk voor alle put- en reservoirtechniek, putconstructies, -operaties en het onderhoud.

Energie Beheer Nederland (EBN)

Energie Beheer Nederland (EBN) zal later toetreden tot dit samenwerkingsverband. EBN is volledig eigendom van de Nederlandse staat. Zij voeren het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tot 2016 richtte EBN zich hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gas en olie. Tegenwoordig is EBN een van de drijvende krachten achter de energietransitie in Nederland. EBN heeft diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector. Specifiek voor aardwarmte in Nederland draagt EBN bij aan het veilig en verantwoord versnellen van aardwarmte als belangrijke pijler in de duurzame warmtevoorziening.