Planning

Detailplanning volgt.

Fasering

 1. Fase 1: Verkennen
  De eigenschappen van de ondergrond moeten geschikt zijn om aardwarmte te kunnen winnen. Om te bepalen waar aardwarmte (technisch) winbaar is, heeft Aardwarmte in Amersfoort – in een eerder stadium – de bodem in Amersfoort onderzocht. Op basis van nader geologisch onderzoek door het SCAN-programma en een exploratieboring door Energiebeheer Nederland (EBN) in de provincie Utrecht wordt later een geschikte locatie bepaald.

  Een voorwaarde om aardwarmte te kunnen winnen is de directe nabijheid van het gebied waar het zal worden gebruikt. Het slimme groene warmtenet in Amersfoort wordt straks doorgelegd tot aan de winningsbron, waarna de warmte gedistribueerd wordt naar alle aansluitingen.
 2. Fase 2: Opsporen
  In 2020 zijn de aardwarmte-opsporings- en -omgevingsvergunningen voor Amersfoort afgegeven. Deze fase duurt ongeveer een jaar. Eerst wordt een tijdelijke toren geplaatst en kan de warmte-opsporing beginnen door een tweetal putten aan te leggen. Deze twee putten samen heten een ‘doublet’ en vormen de warmteproductielocatie.

  Dit proces duurt ongeveer 6 tot 12 maanden. Tijdens het opsporen worden voortdurend metingen gedaan en monsters genomen. Hiermee controleren we continu of de resultaten overeenkomen met de verwachtingen uit de verkenningsfase.

  Wanneer er succesvol warmte is opgespoord, verdwijnt de toren en wordt er – in overleg met de omwonenden – een gebouwtje geplaatst van waaruit de warmte wordt gewonnen: uit het zicht en zonder overlast.
 3. Fase 3: Winnen:
  Zodra er succesvol warmte is opgespoord, start de winning en de distributie naar de eindgebruikers van het slimme groene warmtenet. Warmte wordt zo steeds duurzamer, zonder dat ze daar iets voor hoeven doen.

  Bij het winnen van aardwarmte in Amersfoort wordt warm water van 80 á 90 °C in een continue stroom via een eerste put uit een ca. 2500 meter diep reservoir omhoog gepompt. Aan de oppervlakte wordt dit warme water door een warmtewisselaar geleid. Deze haalt de warmte uit het water en geeft deze af aan het warmtenet.

  Het afgekoelde water wordt via de tweede put weer terug in de oorspronkelijke aardlaag gepompt. Normaal kan dat zo’n 30 jaar. Er zijn echter innovaties die de winning succesvol kunnen verlengen tot wel 50 jaar.
 4. Fase 4: Opruimen
  Is de productietemperatuur te laag om nog efficiënt warmte te kunnen produceren dan wordt het ‘doublet’ gesloten. De locatie wordt in oude staat hersteld. Het afgekoelde water in de aardlaag waar het reservoir zich bevond, warmt na afloop van de aardwarmtewinning overigens geleidelijk weer op. Dit zonder nadelige gevolgen voor de ondergrond.