Hoe werkt het voor Amersfoort?

De aardwarmte die van nature in de Amersfoortse bodem aanwezig is, sporen we op dit moment op en zullen we duurzaam inzetten voor het Amersfoortse slimme groene warmtenet, zodat Amersfoortse bedrijven en huishoudens straks gebruik kunnen maken van duurzame ruimteverwarming. De ervaring is er. In Nederland zijn er circa 20 soortgelijke projecten succesvol gerealiseerd. Maar ook in het buitenland kwamen talloze aardwarmteprojecten van de grond.

Diversificatie van bronnen op het Amersfoortse warmtenet

Belangrijkste voordelen

  1. Lokaal: aardwarmte wordt lokaal geproduceerd en gebruikt. Een aardwarmteinstallatie heeft relatief weinig impact op de omgeving in de productiefase.
  2. Duurzaam: aardwarmte stoot nauwelijks CO2 uit ten opzichte van aardgas. Alleen voor de pompen is elektriciteit nodig. Aardwarmte is een relatief eenvoudige manier om de warmtevraag te verduurzamen.
  3. Betrouwbaar: aardwarmte is onafhankelijk van weer, wind of seizoen. Een aardwarmtebron kan tientallen jaren een continue hoeveelheid warm water aanvoeren.
  4. Betaalbaar: aardwarmte is een van de goedkopere alternatieve warmtebronnen. Schaalvergroting brengt de kosten omlaag.

    Aardwarmteprojecten hebben de beste kans van slagen in combinatie met een slim, groen warmtenet. Er komen grote hoeveelheden warmte vrij die om directe conversie vragen. We noemen dat warmteafzet. In praktijk betekent dit dat er een warmtenet moet liggen.