24/08/22

Aardwarmte in Amersfoort stap dichterbij

Deze zomer ondertekenden drie partijen een samenwerkingsovereenkomst die het succesvol realiseren van aardwarmte in Amersfoort mogelijk maakt. Warmtebedrijf Amersfoort, overheidsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) en Tullip Energy Exploration & Development gaan definitief samenwerken om aardwarmte voor het slimme, groene warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort mogelijk te maken.

De drie genoemde partijen hebben elk hun specifieke inbreng in dit samenwerkingsverband. Maarten Middelburg namens EBN: “Aardwarmte en warmtenetten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Nederland, met name in de gebouwde omgeving. Deze samenwerking is een belangrijke stap tot het verduurzamen van de warmtevraag in Amersfoort. EBN zet haar kennis en ervaring van de ondergrond in om de ontwikkeling van aardwarmte op een veilig en verantwoorde manier te versnellen.

Duurzame aardwarmte uit hele diepe aardlagen

De boring die in Amersfoort wordt verwacht betreft een diepte van 1.600 meter. De warmte uit de aarde is in potentie voldoende om in de basisvraag van warmte in Amersfoort te voorzien. Om aan pieken in de vraag te kunnen voldoen kunnen andere bronnen worden ingezet. De prognose is dat in 2026 het project gerealiseerd kan worden en dat in 2027 de eerste warmte kan worden geleverd. Nico Kuipers namens Tullip Energy: “Deze samenwerking is een prachtige mijlpaal om aan te geven dat alle partijen de geothermie graag willen realiseren. Het is voor ons allen van groot belang dat de realisatie veilig en verantwoord gebeurt. We gebruiken komende periode om verder onderzoek te doen en het project te ontwikkelen. De specifieke kennis van iedere partij en deze samenwerking moet leiden tot het leveren van duurzame warmte in Amersfoort.

Amersfoort verduurzaamt warmtenet met mix aan warmtebronnen

Valentijn Kleijnen namens Warmtebedrijf Amersfoort: “Wij zijn onderdeel van het platform Energie voor Elkaar. Het platform omvat verschillende bedrijven met elk een andere rol in de warmtetransitie. Ook de samenstelling van de participanten is bij elk bedrijf anders. In deze situatie zijn we blij met de inbreng van Tullip op het gebied van boringen. Door de samenwerking met EBN is er sprake van een publiek private samenwerking en we zijn blij met het vertrouwen van deze gerenommeerde partij in dit consortium. In Amersfoort zijn we gestart met de uitbreiding van ons warmtenet. Daarbij ontwikkelen we met onze warmteleverancier Eemwarmte een brede mix van warmtebronnen. Zo kan aardwarmte mogelijk 6.500 woningen verwarmen. En daarnaast zijn er ook mooie kansen op het gebied van aquathermie, de waterzuiveringsinstallatie op Isselt kan potentieel ruim 7.000 woningen in Amersfoort volledig duurzaam verwarmen. Voor een succesvolle energietransitie is alles nodig wij ontwikkelen hiervoor warmtebronnen in de volle breedte. Daarmee kunnen we de energietransitie versnellen en Amersfoort in hoog tempo verduurzamen.

Dit artikel is breed in de media geweest, waaronder De Stad Amersfoort, Content Amersfoort, Energeia, Warmtenetwerk en Geothermie.