10/09/20

Ministerie EZK verleent opsporingsvergunning aardwarmte

Vandaag verleende het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het ‘Aardwarmte in Amersfoort
vergunning op de 26 februari 2019 ingediende aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte. Het aangevraagde opsporingsgebied heeft een omvang van 33,32 km2 en de vergunning geldt voor vier jaar.

Aardwarmte is een duurzame warmtebron die binnen vier jaar aangesloten kan worden op een Slim Groen Warmtenet. Initiatiefnemer ‘Energie voor Elkaar’ ontving in Ede al eerder een dergelijke concessie. Doel is dat ook bewoners in Amersfoort beschikken over deze duurzame en betaalbare warmtevoorziening.

Vernellen van de transitie
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft Amersfoort nu dus na een traject van anderhalf jaar een concessie verleend om op twee locaties proefboringen naar aardwarmte te verrichten. Verschillende vooronderzoeken, waaronder een eigen nieuwe wijze van aardwarmte opsporen, wijzen op bruikbare aardwarmtebronnen onder Amersfoort. Bij succesvolle boringen ontsluiten we de aardwarmte die vrijkomt op het slimme groen warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort. Dit versnelt de energietransitie en zorgt voor een haalbare en betaalbare verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Klimaatambities
De energietransitie is al in volle gang. Twee belangrijke richtingen om de Nederlandse klimaatambities te realiseren zijn de energievraag verminderen en de energieopwekking te verduurzamen. Dat kan voor iedereen: bedrijven, nuts en overheid. Met als doel de energietransitie in sneltreintempo te realiseren. Alleen door samenwerking kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. Daarbij zijn alle duurzame bronnen nodig. We willen woningen in dorpen en steden, maar ook bedrijfspanden aansluiten op nieuwe duurzame, groene en klimaatneutrale netwerken zoals het Slim Groen Warmtenet.

Diepe geothermie
Om de aardwarmte te bereiken wordt er circa drie kilometer diep geboord. Dit heet ‘diepe geothermie’ en hiermee worden temperaturen van 80 á 90 graden uit de bodem gehaald. In Nederland zijn vergelijkbare boringen succesvol verlopen. Energie voor Elkaar ontwikkelt deze technieken in samenwerking met partner Tullip Energy, ervaren specialist in het onderzoeken, ontwikkelen én exploiteren van energiebronnen wereldwijd.

Slim Groen Warmtenet
Met de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet hebben we de afgelopen jaren de weg vrijgemaakt om innovaties zoals aardwarmte te benutten voor het verwarmen van woningen en het tapwater. Als een warmtenet een groot aantal afnemers heeft, is het mogelijk om warmtebronnen zoals aardwarmte makkelijk aan te koppelen. Het Slim Groen Warmtenet maakt het mogelijk om in warme zomers alle warmte uit aardwarmte te leveren voor bijvoorbeeld het douchen. Zo worden er nooit méér warmtebronnen aangesproken dan dat er gebruikt worden. Gebruikers van een Slim Groen Warmtenet ervaren het comfort van de warmte en er hoeft weinig aangepast te worden aan de woningen.

De locatie van deze proefboringen wordt in samenspraak met de gemeente Amersfoort bepaald.